Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Trung Cấp Y Học Cổ Truyền


Y học cổ truyền Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn không chỉ kế thừa tinh hoa của nền Y học Phương Đông kết hợp đào tạo những kiến thức căn bản của Y học hiện đại giúp người học ra Trường trở thành Lương Y giỏi Y lý và sâu Y thuật.Trung Cấp Y Học Cổ Truyền

#TS_Trần_Công_Chín

#Trường_Cao_Đẳng_Dược_Sài_Gòn

#Trường_Cao_Đẳng_Dược_TP_Hồ_Chí_Minh

#Trường_Cao_Đẳng_Y_Dược_Sài_Gòn

#Y_Học_Cổ_Truyền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cách liên thông từ trung cấp lên cao đẳng dược

Được lựa chọn là ngành học thuộc TOP 1 nhận về số lượng đơn ứng tuyển cao nhất năm 2019, ngành dược ngày nay đã mở rộng cơ hội tham gia chư...