Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ Sài Gòn tại Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn

Việc chăm sóc trẻ nhỏ một cách khoa học để trẻ phát triển toàn diện nhất được Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn xây dựng chương trình đào tạo với các Bác sĩ Sản khoa, Thạc sĩ Điều Dưỡng trực tiếp giảng dạy đào tạo Dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ Sài Gòn cho người có nhu cầu học tại Sài Gòn.
Chương trình đào tạo Dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ Sài Gòn được Bộ Y tế và Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp mã ngành nghề 47290 (Theo danh mục tại Quyết định 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 ) cho Trường Cao dẳng Dược Sài Gòn.
Dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ Sài Gòn
Dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh Cao Đẳng Dược chính quy 2019

Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh Cao Đẳng Dược chính quy 2019 https://www.facebook.com/events/2399720400317157/